Примерен формат на въпрос:
 

Кой е преподавател на\s+(.*)\s*\?


Кой е студент на\s+(.*)\s*\?


Кой учи\s+(.*)\s*\?


Кой преподава\s+(.*)\s*\?


Кой не преподава\s+(.*)\s*\?


Кой не е студент\?


Кой познава преподавател\s+(.*)\s*\?